Ashab-? Kehf(2Dvd)

Ashab-? Kehf(2Dvd)

Delivery

*minimum order of Rs. 1000/-

*Free Delivery Facility is only for Clifton & Defence Area

(Except these Areas Delivery would be Charged as per Location.)

Views: 572 Product Code: Ashab-? Kehf(2Dvd)
Availability: In Stock
0 Product(s) Sold
Rs.250
Qty: Add to Cart

 

Ashab-? KehfEshâb-? KehfYedi Uyuyanlar, veya “Ma?ara yaran?” (Arapça??? ????? [Ehl-ül-kehf])

Ashâb-? Kehf, pagandan kültürden H?ristiyanl??a, oradan da Müslümanl??a uzanan bir süreçte farkl? kültürlerin etkile?imine örnek olan bir külttür. Ma?aralar ise Anadolu’da ve dünyan?n de?i?ik ülkelerinde kendilerine atfedilen makam ve anlamlar? ile farkl? dinlerden insanlar?n inand??? ve ziyaret etti?i önemli inanç merkezleridir.[1]

Ashâb-? Kehf k?ssas?n?n özünü olu?turan uzun süre ma?arada uyuyup yeniden uyanma olay?, ?slam’?n d???ndaki di?er baz? dinlerde ve çe?itli efsanelerde de yer almaktad?r. Hint kutsal kitaplar?ndan Mahabharata’da yedi ki?inin, pe?lerinde K?tmîr[2] ad?nda bir köpek oldu?u halde rizayet için krall??a ve dünyaya yüz çevirdikleri nakledilmektedir.[1]

There are no reviews for this product.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: